U bent hier: Home

Joden in Nederland

Nederland kent geen tot hooguit enkele Joden. Joden zijn mensen die geloven in handhaving van de Drie Eden. Een enkele Nederlander handhaaft de Drie Eden. De Drie Eden zijn de regels van het verbond tussen Gd en de Joden sinds de verwoesting van de laatste Tempel te Jeruzalem. De Drie Eden verbieden de Joden de terugkeer van de Masjieach in het Beloofde Land in eigen hand te nemen. Joden zijn perse geen ras. Voor zover Joden tot een ras behoren gaat dat om de Joden bedoeld in de Bijbel die van hetzelfde ras zijn als Arabieren. Volgende personen zijn géén Joden:

Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher is niet Joods ook al wordt gesuggereerd van wel. Lodewijk Asscher handhaaft de Drie Eden niet. Daarom is hij niet Joods. Bovendien, en dat maakt veel helder, is de overgrootvader van Lodewijk Asscher leidinggevend geweest in verband met de deportatie van Amsterdamse Joden. Zijn organisatie werd eufemistisch de Joodsche Raad genoemd om de Nazi-achtergrond te verhelen. Meeste mensen weten niet dat de grote Nazi-leiders dezelfde wortels bezitten als Lodewijk Asscher.

Hanna Luden

Hanna Luden is directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Hana Luden is ook niet Joods ook al doet haar neus anders vermoeden. Hanna Luden verzwijgt met kennis van de feiten dat haar historische vrienden de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Leon de Winter

Leon de Winter is ook niet Joods. Leon de Winter is één van de vele broodschrijvers die literair de leugens over de Holocaust en de daders ondersteunt.

Harry Mulisch

Harry Mulisch is ook niet Joods. Harry Mulisch heeft als journalist verslag gedaan van het proces tegen Eichmann in Jeruzalem. Als journalist met zogenaamd Joodse achtergrond is Harry Mulisch er nooit in geslaagd de feiten ter tafel te leggen die bewijzen dat Eichmann Zionist in hart en nieren was en groot ontzag bezat voor de oprichters van Israël die de Holocaust als sinds 1895 officieel en militair en anderszins proactief voorbereiden.

Roel Abraham

Roel Abraham werkt voor het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). Net als Hanna Luden die niet wil praten over de Zionistische grondslag van de Holocaust. De naam van Roel Abraham suggereert iets Joods. Zijn werk voor het CIDI impliceert dat hij betrokken is bij de groep misdadigers die de Zionistische daders van de Holocaust hand boven het hoofd houdt. Roel Abraham maakt zich druk om pro-Joodse uitingen op internet omdat daarmee op zijn lange gevoelige antisemitische tenen wordt getrapt. Roel Abraham doet aangifte tegen jodenlijst.nl en heeft de Politie en het OM reeds geïnformeerd. De Zionisten hebben in 2011 ook al geprobeerd het eerlijke Joodse geluid over de Zionistische grondslag van de Holocaust als antisemitisme te laten vervolgen. Toen hebben zij de Rechtspraak bedreigd met 'dire consequences' om gelijk te krijgen. Roel Abraham is vanzelfsprekend niet Joods.

Kemal Rijken

Kemal Rijken is journalist en schrijver. Net als de initiators van de Holocaust.  Kemal Rijken schrijft voor Jonet. Jonet is dé online community van zogenaamd Joods Nederland. In die rol is hij aanvoerder van de antisemitische hetze der Zionisten tegen het eerlijke Joodse geluid. Kemal Rijken schrijft ook voor The Post Online van Bert Brussen. Bert Brussen en The Post Online willen niks publiceren over de door Nederlandse journalisten en politici begane genocide in Irak. Kemal Rijken is niet Joods. Kemal Rijken ondersteunt met kennis van de feiten propagandistisch de wijdverbreide en stelselmatige aanval van de Zionisten gericht tegen de Joodse burgerbevolking. Dit werk van Kemal Rijken is strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven.

Esther Voet

Esther Voet met haar gephotoshope profielfoto op Twitter is ook zogenaamd Joods. Esther Voet is journalist. Net als het creatieve brein van de Holocaust. Esther Voet werkt voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Het bijzondere aan het NIW is dat het in ieder geval sinds 1922 bekend is met de ambities voor oorlog en Holocaust van de Zionistische leiding sinds 1895 en dat volop ondersteunt met verspreiding valse feiten. Esther Voet is als directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël eerder betrokken geweest bij de Zionistische hetze tegen het eerlijke Joods geluid over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Zij heeft toen ook meegedaan aan terrorisme gerelateerde bedreigen van de Magistratuur om gelijk te krijgen. De Bijbelse kwalificatie voor Esther Voet is “Grote Hoer”.

Herman Loonstein & Zonen

Herman Loonstein & Zonen zijn ook niet Joods ook al leiden zij Federatief Joods Nederland waarvan statutair alle Nederlandse Joden lid zijn. Herman Loonstein was Nasi van een zogenaamd Joodse school in Amsterdam Buitenveldert. Gezien de hekken om die school lijkt het net alsof Nasi Loonstein de zogenaamd Joodse leerlingen bestuurt in een getto. Nasi is een officieel Joods woord voor de rol van Loonstein wat veel wegheeft van de tekens Nazi. De tekens Nazi komen ook voor in de Joodse groepsaanduiding voor Herman Nasi Loonstein. Tevens is Nasi Loonstein een Zionist en is Nazi weer de afkorting van de symbiotische samenwerking tussen de Nationaalsocialisten en Zionisten. Nasi Loonstein & Zonen willen dat allemaal niet uit henzelf vertellen ook al doen zij zich voor als grotere belangenorganisatie voor de Joden dan het Centrum Informatie Documentatie Israël. Nasi Loonstein is ook advocaat. Hij benadrukt zijn deskundigheid door in de Rechtszaal zowel de toga als een pannenlap op zijn hoofd te dragen.

Onno Hoes

Onno Hoes is niet alleen een flikker met nare streken zijn joodsheid ruikt naar antisemitisme en zijn politiek is zuiver misdadig. Onno Hoes was voorzitter van het Centrum Informatie Documentatie Israël terwijl zijn moeder op meerdere plekken in Amsterdam heeft ondergedoken gezeten. De Joodse familie van Onno Hoes heeft het moeilijk gehad in de oorlog. Dat Joden vandaag voortgaand moeten vrezen voor hun leven komt doordat Onno Hoes de Drie Eden niet handhaaft en zelfs voorzitter was van de organisatie die sinds de oprichting bijdraagt aan het verhelen van de Zionistische grondslag van de Holocaust. Het CIDI doet zich voor als Joodse belangenorganisatie. Het CIDI is een Nazi-dekmantel en Onno Hoes weet dat.

Hidde Jan van Koningsveld

Hidde Jan van Koningsveld is de jongste telg op de lijst met grote vijanden van de Joden op jodenlijst.nl. Hidde Jan van Koningsveld is bestuurder van de terroristische jongerenorganisatie van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Hidde Jan van Koningsveld strijdt voor het gelijkstellen van antizionisme aan antisemitisme terwijl hij weet of weten kan dat Joden juist antizionistisch zijn. Personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de patroon van het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld mogen van deze Hidde van Koningsveld niet zeggen wat zij willen over Zionisme of Israël en dus Hidde Jan van Koningsveld. Hidde Jan van Koningsveld betrokken bij of profiteert van terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog van de Rechtspraak om de schuld van de Zionisten aan de Holocaust te ontkennen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Certified